Indicatorii aferenți executiei bugetului local pentru timestrul 1 2021