Dispozița nr. 853/24.08.2020 privind modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Năvodari, județul Constanța

0
1409

Primarul Oraşului Năvodari, județul  Constanţa, domnul Chelaru Florin,

Având în vedere:

– referatul înregistrat cu nr. 32206 din 18.08.2020, întocmit de doamna  Pancă Florina – consilier în cadrul SPCLEP, desemnată în baza Dispoziţiei nr.763/24.08.2015 să efectueze operatiuni in Registrul electoral;

– Avizul conform nr. 2221 din 21.08.2020 emis de Autoritatea Electorală Permanentă, înregistrat  la Primăria Orașului Năvodari sub nr. 32718 din 24.08.2020;

– prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;

–  prevederile art. 20 alin (3) , art. 21 alin. (1) si alin. (5) si art. 22 alin.(1) din Legea nr.208/2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, actualizată.

În temeiul prevederilor art.196  alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privid  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1 Se modifică delimitările secţiilor de votare din Oraşul Năvodari, județul Constanţa, în vederea repartizării automate a alegătorilor nerepartizați, după cum urmează:

–  la secţia de votare nr. 309  se șterge delimitarea: Strada Culturii, nr. 13 A – 17 B (doar numere impare);

–  la secţia de votare nr. 309  se introduce o nouă delimitare: Strada Culturii, nr. 13 – 17 B (doar numere impare);

Art.2  Numărul de alegători arondaţi la secţiile de votare se modifică astfel:

la secţia de votare nr. 309  –  1218 alegatori;

Art. 3 Compartimentul Autoritate Tutelara, Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta dispoziție  Instituției Prefectului- Județul Constanța, instituțiilor interesate, și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.

Dispozitia 853 din 24.08.2020 privind modificarea delimitarilor sectiilor de votare din orasul Navodari