Directia Juridica / Administratie Publica Locala

0
1545

{slider Birou Juridic – Contencios / Administratie Publica Locala}

{slider Compartiment Juridic}

Atributii

  • formularea actiunilor civile si a plangerilor penale in vederea apararii intereselor legitime ale Orasului Navodari, formularea intampinarilor fata de actiunile in care Orasul Navodari, Consiliul Local Navodari, Primarul Orasului Navodari au calitate procesual pasiva, precum si reprezentarea in instanta;
  • solutionarea petitiilor repartizate;
  • acordarea de consultanta juridica atat cetatenilor, cat si compatimentelor din cadrul institutiei;
  • analizarea / solutionarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr.10/2001, respectiv punerea in posesie pentru terenurile dobandite conform acestei legi;
  • eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor-constructii si a Procesului-verbal de identificare a imobilelor-constructii, pentru proprietarii de teren;
  • intocmirea documentatiei necesare dobandirii dreptului de proprietate asupra terenului detinut in folosinta, aferent constructiei de locuit, in temeiul art. 36 din Legea nr.18/1991;
  • punerea in posesie conform sentintelor civile definitive si irevocabile, prin care s-a constatat dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilelor teren / constructie;
  • avizarea, din punct de vedere juridic, a actelor incheiate de Orasul Navodari;
  • verificarea si avizarea sub aspectul legalitatii a materialelor redactate de diverse compartimente din cadrul aparatului propriu de specialitate;
  • participare in cadrul comisiilor in care sunt numiti, comisii constituite in cadrul institutiei.

{slider Compartiment Contencios}

{slider Compartiment Administratie Publica Locala}

{/sliders}