Convocator pentru şedinţă ordinară în data de 04.09.2017 , ora 16,00

0
1210

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) și (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Năvodari este convocat în şedinţă ordinară în data de 04.09.2017 , ora 16,00.

Şedinţa se va desfășura în sala de şedinţe (Sediul Primăriei Năvodari) și va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetară la 30.06.2017.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

  1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu.

Iniţiator: Viceprimar, Mara Liliana

  1. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea spaţiului având drept destinaţie „Cabinet Medical Individual”, situat în Năvodari, strada Culturii nr.l, etaj 1 în suprafaţă de 50,47 mp.

Iniţiator: Viceprimar, Mara Liliana

  1. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical către Cabinet Medical Individual – Pediatrie Badescu Anca-Gabriela.

Iniţiator: Consilier, Zidaru Gheorghe-Ciprian

  1. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical către Cabinet Medical Individual Obstetrică-Ginecologie Dr. Petre Daniela;

Iniţiator: Consilier, Zidaru Gheorghe-Ciprian

  1. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical către S.C. EL ZAHER NADER S.R.L.

Iniţiator: Consilier, Zidaru Gheorghe-Ciprian

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată și înregistrate la Primăria Oraş Năvodari, prevăzute în anexa, pentru care se asigură asistența și reprezentare de către cabinete de avocatură.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

  1. Proiect de hotărâre cu privire la îndreptăre eroare materială cuprinsă în art.3 din HCL 204/18.05.2017 cu privire la promovarea ca staţiune turistică prin videoclip, fotografii și imn a Oraşului Năvodari.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

format PDF convocator 29.08.2017