Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat in data de 24.06.2021 (proba scrisa)

0
1061

Nr. 45554/30.06.2021

 

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului  organizat in  data de 24.06.2021 (proba scrisa) 

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Gheorghe Petre Inspector de specialitate, gradul I

    Compartiment

 Implementare proiecte – fonduri europene

82,66 96,00 89,33 Admis 
2 Untaru Teodora Inspector de specialitate, gradul I

    Compartiment

 Implementare proiecte – fonduri europene

15,66 Respins 
3 Adam Teodora – Daniela Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

96,66 95,66 96,16 Admis
4 Zbârnă Mihaela Elena Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

45,83 Respins
5 Răcoci Marian Ionuț Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

38,33 Respins 
6 Gulema Marinela Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

35,00 Respins 
7 Meșu Claudia Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

Respins 

Nu s-a prezentat la proba scrisa

8 Cristu Greta Alina Inspector de specialitate, debutant – Compartiment

Implementare proiecte – fonduri

 europene

Respins 

Nu s-a prezentat la proba scrisa

9 Drăgan Daniela Muncitor calificat IV- bucătar – Compartiment Creșa 20 Respins – la selectia dosarelor. Nu face dovada deținerii certificatului de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil la data concursului.
10 Duțu Olbert Șef formație muncitori –

Compartiment întreținere

 și reparații

79,33 100 89,66 Admis
11 Miriță Elena Șef formație muncitori –

Compartiment întreținere

 și reparații

59,00 96,66 77,83 Respins 
12 Ocneru Costel Șef formație muncitori –

Compartiment întreținere

 și reparații

Respins. Eliminat din concurs la proba scrisa

Conform art. 30, alin. (4) din HG 286/2011 „se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.”, drept urmare pentru postul vacant de – Șef formație muncitori, este declarat ”admis” domnul Duțu Olbert.

Afisat astazi, 30.06.2021, ora 15.30

Secretar – Abagiu Ioana Maria, Inspector asistent – Compartiment Resurse umane