Anunț rezultat selecție dosare depuse pentru concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă)

0
1371

 

 

 

Nr.74422/28.10.2021

 

 

 

 

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL organizat în data de 04.11.2021 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 04.11.2021 (proba scrisă):

 

    Nr.

crt.

Nume și        prenume

candidat

Postul pentru care candidează/

Compartiment

  Rezultat               selecție

dosare

    1.    Ivan Liliana Referent, Treaptă profesională IA, studii medii/

Compartiment Organizare Evenimente – Mass  Media – Registratură – Arhivă

Admis
    2.      Popescu Robert-    Cristian Inspector de specialitate, gradul profesional II, studii superioare de lungă durată/

Compartiment implementare proiecte – fonduri europene

Admis

 

Proba scrisă se va susține în data de 04.11.2021, ora 10,00.

Afișat astăzi 28.10.2020, ora 10,00

 

Secretar comisie,

Referent de specialitate-

Comp.Resurse Umane

Epuraș Viorica