Indicatorii aferenti executiei bugetului local la 31.12 2020