Rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de candidați la concursul de promovare, organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
305

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI

JUDEȚUL CONSTANȚA

Nr.39612/07.06.2021                         

    În conformitate cu prevederile art.40, alin.1, lit.a) și art.50, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,                  cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

                         Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere

vacantă/Compartiment

Rezultatul selecției dosarelor
 1.  

34921/18.05.2021

Director executiv adjunct/

Direcția Poliția Locală

                    Admis
2.  

36698/24.05.2021

Director executiv adjunct/

Direcția Asistență Socială

                    Admis
3.  

36886/25.05.2021

Șef Serviciu/Serviciul Strategii Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția Copilului/Direcția Asistență Socială                     Admis

 

În conformitate cu prevederile Art.67^1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 14 iunie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, Nr.1.

Afișat astăzi  07.06.2021. 

 

Secretar comisie,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica