Rezultatul selectării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat în data de 22 octombrie 2018 (proba scrisă)

0
1078

Nr.43068/12.10.2018

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

organizat în data de 22 octombrie 2018 (proba scrisă)

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din dată de 22.10.2018 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/Compartiment Rezultat selectare  dosare concurs
1 Teodor Carla-Mihaela Inspector de specialitate, gradul II/Compartiment Secretariat Admis
2 Temneanu Gabriela             -“ – Respins, nu face dovada vechimii in specialitatea studiilor

Cu drept de contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.                                                                                               Proba scrisa  se va sustine in data de 22.10.2018, ora 10,00.

 

 

 

Afisat astazi 12.10.2018, ora 10,00