Rezultatul inerviului pentru concursul de recrutare din data de 05 mai 2022

0
1091

 

 

Nr.43173 /06.05.2022

Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 05 mai 2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

         În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.61, alin.(4) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.

crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă

pentru care candidează/Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 37471/13.04.2022 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal/ Compartiment Beneficii de Asistență Socială 100,00 Admis
2 37083/12.04.2022 Consilier, clasa I, grad profesional asistent/ Compartiment Protecția Copilului 100,00 Admis
3 37700/14.04.2022 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 100,00 Admis

 

 

  • Afișat astăzi 06.05.2022, ora 12,00 , la sediul Primăriei orașului Năvodari și pe pagina de internet.

                       

Secretar comisie,

Inspector, Anane Dorina