Rezultate finale ale concursului de recrutare din data de 06 octombrie 2022

0
917

 

 

Nr.86359/14.10.2022

Rezultatele finale ale concursului de RECRUTARE organizat în data de 06.10.2022 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Navodari, județul Constanța

 

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat final al concursului:

Nr.

Crt

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Functia publică/Compartiment Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1 72245/29.08.2022 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant / Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 76,00 87,00 163,00 Admis
2 74774/05.09.2022 -//- 58,50 68,66 127,16 Respins
3 74962/06.09.2022 -//- 50,50 75,66 126,16 Respins
4 70898/22.08.2022 -//- Respins prin neprezentare
5 75094/06.09.2022 -//- Respins prin neprezentare
6 74742/05.09.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Control, Sesizări și Calitate Servicii 52,00  

74,66

126,66  

Admis

7 74926/06.09.2022 -//- 8,00 Respins la proba scrisa  

Respins

8 74755/05.09.2022 Inspector, clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Salubritate- Protecția Mediului 56,50  

73,66

130,16  

Admis

9 72337/29.08.2022 -//- 30,00 Respins la proba scrisa Respins
10 73437/01.09.2022 -//- 7,00 Respins la proba scrisa Respins

 

Afișat astăzi 14.10.2022 ora 12.00

 

Secretar comisie concurs,

Inspector, Anane Dorina