Rezultat proba scrisa la concursul de recrutare din data de 08 decembrie 2021

0
1108

Nr. 84275/08.12.2021

    În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.60, alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

Crt.

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă 

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 79226/17.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale  50,33 Admis
2 81201/24.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale 50,33 Admis
3 81074/23.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale 22,00 Respins
4 79163/17.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale 17,00 Respins
5 81286/24.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale 0,00 Respins
6 77624/10.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale  62,33 Admis
7 80398/22.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale 50,33 Admis
8 78273/12.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale 40,33 Respins
9 79095/17.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Executare Silită 78,33 Admis
10 78199/12.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Executare Silită 28,33 Respins

 

  • Candidaţii nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 14.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Afișat astăzi 08.12.2021, ora 15.30 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.