Rezultat contestatie proba scrisa la concursul de recrutare din data de 08.12.2021

0
1092

Nr.84986/10.12.2021

Avand in vedere prevederile art.41, lit.d), si art.67 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor comunica urmatorul rezultat al solutionarii contestatiei la proba scrisa:

Nr.

crt

Numar de inregistrare dosar de inscriere candidat Functia publica pentru care candideaza Punctajul

obtinut initial

Punctaj obtinut dupa contestatie Rezultatul contestatiei
1 78273/12.11.2021 Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Impozite si Taxe Locale 40,33 32,83 Respins

 

  • In urma recorectarii lucrarii scrise, s-a constatat ca între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte si in conformitate cu prevederile art.59, alin(6) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, contestatia a fost respinsa. 

Afisat astazi, 10.12.2021, ora 12,00 , la sediu si pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.

    Secretar,

                                                Inspector, Anane Dorina, 

                                                                Birou Resurse Umane