Proiectul de hotărâre privind aprobare P.U.Z.

0
1984

Proiectul de hotărâre privind aprobare P.U.Z. —„MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE IMOBILE D+P-H3E” terenuri cu nr. cad, 114115, 114114, 114113, 114116, 114117 situate in Navodari., Mamaia Nord, intre strada D5 si aleile D29, D30

Proiectul de hotărăre privind aprobare P.U.Z. —„INTRODUCER.E TEREN IN INTRAVILAN INDUSTRIAL SI CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, SPATIU CAZARE MUNCITORI, SPATIU BIROURI P+1+2Ep” terenuri situate in extravilanul Orasului Navodari, identificate numar de Carte Funciara 105251, 105254, 105260, 105252

– Proiectul de hotărâre privind aprobare P.U.Z. —„MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PRIN COMPLETARE FUNCTIUNI, MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTICI SI REGIMULUI DE INALTIME IN VEDEREA AMPLASARII COMPLEX HOTELIER, AllARTHOTELURI, BAZA DE TRATAMENT SI RECUPERARE, APARTAMENTE DE VACANTA SI PARCARI SUPRAETAJATE” terenuri cu nr. cad. 115049 si 115686 situate in Navodari, Bulevardui Mamaia Nord,

Propuneri, sugestiile si opiniile dumneavoastra cu privire la proiectele de hotarare sus menționate vor fl adresate Compartirnentului Administratie Publica Locala, Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local din cadrul Primariei pana la data de 27.10.2017 orele 12:00.