Primaria orasului Navodari organizeaza examen/concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut

0
1054
primaria-navodari-1

primaria-navodari-1In conformitate cu prevederile Art.39 alin (2) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si Art.64 alin.2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria orasului Navodari, organizeaza examen/concurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut.
Concursul se organizeaza la sediul Primariei orasului Navodari in data de 06.04.2015, ora 10 (proba scrisa) si interviul va avea loc in maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Conditiile de participare la examenul/concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art.65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
– sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
– sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii

 

Dosarele de inscriere la examen/concurs se pot depune  la Compartimentul Resurse Umane in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului, respectiv in perioada 06.03.2015 -26.03.2015 si va contine in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 127 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, respectiv:
– copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza
– copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
– formular de inscriere.