Dispoziția nr. 840/20.08.2020 cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice

0
2763

Dispoziția nr. 840/20.08.2020 cu privire la interzicerea comercializării sau consumului băuturilor alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiilor de votare din oraşul Năvodari, jud. Constanța cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Primarul Oraşului Năvodari, domnul Chelaru Florin;

Având în vedere: prevederile art. 81 alin. (5), ale art. 108 lit. „x“ , art.109 și  art. 110 alin. 1 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. „a”; art. 156 alin. 1 şi ale art. 196 alin. 1 lit. „b”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N:

ARTICOLUL 1:  În ziua desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, între orele 7,00 – 21,00, este interzisă comercializarea și consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare din oraşul Năvodari precum și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot.

ARTICOLUL 2:

(1) Nerespectarea dispozițiilor art.1 privind comercializarea și/sau consumul de băuturi alcoolice în incinta localurilor secțiilor de votare și în afara acestora, pe o distanță de 500 metri în jurul localurilor de vot, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2200 lei la 3000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române.

ARTICOLUL 3: Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local, va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa, persoanelor şi instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare.