Dispoziția nr. 797/13.08.2020 privind modificarea delimitărilor secţiilor de votare din Oraşul Năvodari, județul Constanța

0
1232

Primarul Oraşului Năvodari, județul  Constanţa, domnul Chelaru Florin,

Având în vedere:

– referatul înregistrat cu nr. 31534 din 11.08.2020, întocmit de doamna  Pancă Florina – consilier în cadrul SPCLEP, desemnată în baza Dispoziţiei nr.763/24.08.2015 să efectueze operatiuni in Registrul electoral;

– Avizul conform nr. 2030 din 11.08.2020 emis de Autoritatea Electorală Permanentă, înregistrat  la Primăria Orașului Năvodari sub nr. 31664 din 11.08.2020;

– prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;

– prevederile art. 20 alin (3) , art. 21 alin. (1) si alin. (5) si art. 22 alin.(1) din Legea nr.208/2015  privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, actualizată.

În temeiul prevederilor art.196  alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privid  Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.1 Se modifică delimitările secţiilor de votare din Oraşul Năvodari, județul Constanţa, în vederea repartizării automate a alegătorilor nerepartizați, după cum urmează:

–  la secţia de votare nr. 322  se introduce o nouă delimitare: Aleea Meduzei, nr. 1, bl. 19EST;

–  la secţia de votare nr. 324 se introduce o nouă delimitare: Strada T16, toate numerele;

–  la secţia de votare nr. 324 se introduce o nouă delimitare: Strada Nuferilor, nr. 13, bl. B Tașaul;

–  la secţia de votare nr. 326  se introduce o nouă delimitare: Strada DC86, nr. 155 B;

Art.2  Numărul de alegători arondaţi la secţiile de votare se modifică astfel:

la secţia de votare nr. 322 –  1513 alegatori;

la secţia de votare nr. 324 –  1779 alegatori

 – la secţia de votare nr. 326 –    450 alegatori.

Art. 3 Compartimentul Autoritate Tutelara, Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta dispoziție  Instituției Prefectului- Județul Constanța, instituțiilor interesate, și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.