Convocator ședință ordinară în data de 07.07.2017

0
1456

 CONVOCATOR

in temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (I) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local Năvodari este convocat în şedinţa ordinară în data de 07.07.2017, ora 13,00.

Şedinţa se va desfasura în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Năvodari si va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al oraşului Năvodari pentru anul 2017

Iniţiator: Primar, Clielani Fiorin

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa

Iniţiator: Primar, Chelam Florin

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin negociere directă a unui teren situat în Năvodari, strada Albatros, nr. 26, lot 55, judeţul Constanţa

Iniţiator: Consilier local. Pîndici Radu

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin negociere directă a unui teren situat în Năvodari, strada PI8, nr. 2 bis, judeţul Constanţa

Iniţiator: Consilier local, Pîndici Radu

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin negociere directă a unui teren situat în Năvodari, strada Midiei nr. 3, judeţul Constanţa

Iniţiator: Consilier local, Pîndici Radu

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin negociere directă a unui teren situat în Năvodari, strada Constanţei nr. 5 bis, zona bl. H2-H4, judeţul Constanţa

Iniţiator: Consilier local, Pîndici Radu

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 429/22.12.2016 privind transmiterea în administrarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din Oraşul Năvodari a imobilelor construcţii şi teren aferent, proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, în care îşi desfăşoară activitatea

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecata si înregistrate la Primăria Oraş Năvodari, prevăzute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de către cabinete de avocatura

Iniţiator: Primar, Chelam Florin

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare skate-park zona Baza Sportivă, str. Constanţei, Oraş Năvodari, Jud. Constanţa

Iniţiator: Primar, Chelam Florin

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor obiective de interes public local „sensuri giratorii şi pasarela” ce aparţin Oraşului Năvodari, situate între Municipiul Constanţa – Pod trecere peste canal Dunăre Marea Neagra(Bulevardul Mamaia Nord)

Iniţiator: Consilier local, Stan Liviu Marian

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.418/22.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţa Socială – Anexa 3 Atribuţiile şi competenţele Cantinei de Ajutor Social

Iniţiator: Viceprimar, Mară Liliana

 1. Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea unui observator pentru „Concursul de ocupare a funcţiilor de director/director adjunct din unităţilor de învăţământ preuniversitar 2017”

Iniţiator: Primar, Chelam Florin