COMUNICAT PRIVIND SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

0
1950

COMUNICAT

Începând cu luna mai 2017 Serviciului Public de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, în sistemul de transport, distribuţie si furnizare al Oraşului Năvodari către consumatorii finali, populaţie şi agenţi economici, a fost preluat de SC Termica Distribuţie Năvodari SRL în baza unui contract de delegare de gestiune.

Facturile pentru achitarea consumului de energie termică vor fi emise şi încasate de către SC Termica Distribuţie Năvodari SRL la sediu sociatăţii str. Tineretului nr. 1, Năvodari (fosta 5 D.A.R.A.).

Facturile emise de Oraş Năvodari, inclusiv luna aprilie 2017, se vor achita la sediul Direcţiei Economice din str. Sănătăţii nr. 2.

De asemenea avem rugămintea ca începând cu data de 1 iulie 2017 toţi abonaţii Serviciului de Termoficare al oraşului (persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv Asociaţiile de Proprietari) să se prezinte la sediul SC Termica Distribuţie Năvodari SRL ca să ridice formularele în vederea încheierii contractelor şi a convenţiilor de furnizare energie termică necesară încălzirii şi a apei calde menajeră.

PRIMAR,

CHELARU FLORIN