Componența comisiilor de specialitate

0
1711

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENILOR

 • Stan Liviu Marian P.S.D.
 • Coman Ilie P.S.D.
 • Surdu Marian P.S.D.
 • Calafus Silviu P.N.L.
 • Penu Radu Bogdan P.N.L.  

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, SERVICII SI COMERT

 • Moruzi Vasile P.S.D.
 • Popescu Cristian Ștefan P.S.D.
 • Cheizis Liliana P.S.D.
 • Florea Ion P.M.P.
 • Mustafa Sinan P.N.L.

COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

 • Zidaru Gheorghe Ciprian P.S.D.
 • Drăghici Florin P.S.D.
 • Pîndici Radu P.S.D.
 • Cîrnu Marian P.R.U.
 • Dumitrescu Daniel P.N.L.

COMISIA PENTRU INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, SPORTIVA SI DE AGREMENT

 • Mară Liliana P.S.D.
 • Moruzi Vasile P.S.D.
 • Tănase Bogdan A.L.D.E.
 • Dumitrașcu Costel-Aurelian P.M.P
 • Gălbău Ștefan P.N.L.