CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN DATA DE 13.02.2018 PROBA SCRISA SI PROBA PRACTICA

0
1431

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 12.04.2018 proba scrisa si proba practica: CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL PROBEI SCRISE