Centralizator nominal cu rezultatele interviului din 19.10.2021, pentru concursul organizat în data de 18.10.2021 (proba scrisă)

0
901

Nr. 72354/19.10.2021

 CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL INTERVIULUI LA CONCURSUL DIN  DATA DE 18.10.2021 (proba scrisă)

        În conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului la concursul din data de 18.10.2021 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Medie punctaj interviu Rezultat proba interviu

 

1     Bombea Carmen Liliana   Îngrijitor vârstnici /

Unitătea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

89 Admis

 

Cu drept de contestație până în data de 20.10.2021, ora 14.00.

Secretar comisie –Abagiu Ioana Maria, inspector asistent, Comartiment Resurse Umane,