Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului organizat în data de 06.04.2021 proba scrisă și proba practică

0
1062

NR.27221/14.04.2021

  

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat Functie/Compartiment Medie

proba scrisa

Medie proba practica Medie

interviu

Media finala Rezultat

concurs

1 Găliceanu Alexandra           Maria Administrator, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

83,66 51,33 67,50 Admis
2 Miriță Elena -//- 36,00 Respins

 

3 Garagancea Cristina -//- Respins Nu s-a prezentat
4 Lungu Angela Asistent social practicant

Comp. Autoritate Tutelară

58,33 72,00 65,17 Admis
5 Buzăeanu Alina –            Mădalina -//- 15,50 Respins

 

6 Corbu Florentina Infirmieră

Creșa nr.20

50,00 62,00 56,00 Admis
7 Marcu Mădălina – Elena Administrator, tr.prof.I

Creșa nr.20

71,00 78,66 74,83 Admis
8 Sava Rodica -//- 67,00 75,66 71,33 Respins

 

9 Bercu Florentina -//- 52,66 63,66 58,16 Respins

 

10 Mihai Alina – Florentina -//- 40,33 Respins

 

11 Sauca Geanina – Olivia -//- 34,00  

Respins

12 Bică Valeriu

 

-//- 30,50

 

 

 

Respins

 

 

13

 

Gogioman Elena

 

-//-

Respins Nu s-a prezentat
 

14

 

David Lăcrămioara

 

Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

 

 

 

 

91,33

 

 

 

91,33

 

 

91,33

 

Admis

 

15

Bucur Ana -//- Respins Nu s-a prezentat
 16   Sali Maria Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Întreținere

 

89,00

 

92,66 90,83 Admis
 17 Vasile Cătălin Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Ecarisaj

12,67 Respins

 

 18 Coman Petruța Emilia Muncitor calificat, tr.prof.II

Comp. Spații Verzi

97,67 91,33 94,50 Admis
 19 Simion Florentina -//- 84,00 82,33 83,17 Respins

 

 

20

Iorga Mihai Muncitor calificat, tr.prof.I

Comp. Administrare cimitire

Respins

s-a retras de la proba practica

 

 Afisat astazi, 14.04.2021 ora 10.00