Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0
1118

ORAS NAVODARI prin primar, CHELARU FLORIN, titular al proiectului IMBUNATATIREA MOBILITATII URBANE IN ORASUL NAVODARI PE STRAZILE CE DESERVESC TRANSPORTUL IN COMUN: STRADA RANDUNELELOR, STRADA ALBINELOR, STRADA CONSTANTEI, STRADA PLOPILOR, STRADA RECOLTEI, STRADA CORBULUI SI STRADA NUFERILOR propus a se realiza in localitatea Năvodari, județul Constanța, strazi din intravilan, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului auspra mediului, de către Agentia pentru Protectia Mediului Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteză pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str.Unirii, nr.23, Constanța, judetul Constanta, zilnic între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmct.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.