ANUNȚ PUBLIC – Orașul Năvodari este în procedură de recuperare a creanțelor

0
924
primaria-nav

primaria-navOrașul Năvodari este în procedură de recuperare a creanțelor rezultate din neachitarea datoriilor izvorâte din relații contractuale între primărie și persoane fizice sau juridice cu privire la furnizarea apei calde și căldurii.

Neachitarea datoriilor pune în pericol sistemul de apă caldă și căldură a orașului Năvodari. Sens în care somăm toti

cetățenii și persoanele juridice care se află în această situație să se prezinte la sediul Direcției Economice din strada Sănătății nr.1, în vederea achitării sumelor restante datorate, într-un termen cât mai scurt.

În perioada următoare primăria va trece la executarea silită a persoanelor fizice și juridice care înregistrează debite restante, cu consecința adăugării la sumele datorate, a cheltuielilor publice cu avocații și cele de executare silită.

Persoanele care se consideră îndreptățite conform legii, pot solicita în scris, scutire de penalități și eșalonarea la plată a debitului de bază, depunând cerere la registratura primăriei.

Prezentul anunț reprezintă somație publică.