Primăria orașului Năvodari va oferi tichete sociale cu ocazia sărbătorii Crăciunului

0
2109

ANUNT

Primaria Orasului Navodari anunta persoanele interesate ca incepand cu data de 1 octombrie 2018 pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sarbatorii Craciunului.
Conform Hotararii Consiliului Local Navodari nr.30/24.02.2017, tichetele sociale se acorda urmatoarelor categorii de persoane*:
 beneficiari de venit minim garantat stabilit in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare → 60 lei/fiecare persoana din familie;
 beneficiari de alocatie de sustinere a familiei stabilita in baza Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei → 60 lei/fiecare persoana din familie;
 persoane incadrate in grad de handicap grav si accentuat → 60 lei/persoana;
 pensionari ai caror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/luna**, dupa cum urmeaza:
• venit net pana la 600 lei → 60 lei/persoana;
• venit net intre 601 lei – 800 lei → 50 lei/persoana;
• venit net intre 801 lei – 1200 lei → 40 lei/persoana;
• venit net intre 1201 – 1450 lei → 30 lei/persoana;
 persoane cu varsta peste 60 ani, fara niciun venit → 60 lei/persoana.
Primirea cererilor persoanelor indreptatite, insotite de documentele aferente fiecarei categorii in parte, se va face la sediul Directiei Asistenta Sociala din Navodari, str.Sanatatii, nr. 2, in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie 2018, de luni pana vineri intre orele 8-12.
Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Directiei Asistenta Sociala, in perioada 3 decembrie – 14 decembrie 2018, in programul de lucru al institutiei.

*O persoana/ familie beneficiaza de tichete sociale pentru o singura categorie de persoane defavorizate careia ii apartine la data distribuirii tichetelor, chiar daca se regaseste la acea data in mai multe dintre categoriile de mai sus. In cazul persoanelor cu handicap grav si accentuat care se regasesc si in celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.
** Se iau in calcul nu numai pensiile solicitantilor, ci si alte venituri realizate din salarii, chirii etc.

PRIMAR,
CHELARU FLORIN