Anunț de interes DGASPC Constanța

0
3359

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a creat două adrese electronice la care adulții și părinții/reprezentanții legali ai copiilor cu dizabilități pot transmite documentele necesare evaluării/reevaluării în scopul încadrării în grad și tip de handicap, însoțite de cererile tip.

Adresele electronice create în sensul facilitării accesului persoanelor care necesită acest tip de servicii sunt:

Fiecare persoană care transmite un e-mail la oricare dintre adresele menționate va primi un răspuns automat, prin intermediul căruia i se va confirm primirea e-mailului.

Persoanele beneficiare sunt rugate să transmită documentele scanate în format .pdf sau .jpg, la o rezoluție de maximum 100dpi. De asemenea, toți solicitanții trebuie să țină cont ca, în momentul prezentării la data stabilită în vederea evaluării, să dețină toate documentele în original, inclusiv cererea, chiar dacă acestea au fost transmise și în format electronic.