Și anul acesta se vor acorda tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui

0
1499

 Primăria Oraşului Năvodari anunţă persoanele interesate că începând cu dată de 18 Februarie 2019 pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui.

 

Conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 30/24.02.2017, tichetele sociale se acordă următoarelor categorii de persoane[1]:

 

  • beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare —> 60 lei/fiecare persoană din familie;
  • beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei stabilită în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei —► 60 lei/fiecare persoană din familie;
  • persoane încadrate în grad de handicap grav și accentuat —> 60 lei/persoană;
  • pensionari ai căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/luna[2], după cum urmează:
  • venit net până la 600 lei —» 60 lei/persoană;
  • venit net între 601 lei — 800 lei —> 50 lei/persoană;
  • venit net între 801 lei – 1200 lei —> 40 lei/persoană;
  • venit net între 1201 – 1450 lei —► 30 lei/persoană;
  • persoane cu vârstă peste 60 ani, fără niciun venit —► 60 lei/persoană.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face la sediul Direcţiei Asistență Socială din Năvodari, str. Sănătățîi, nr. 2, în perioada 18 februarie – 05 aprilie 2019, de luni până vineri între orele 8-12.

 

Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcţiei Asistență Socială, în perioada 08 aprilie – 19 aprilie 2019, în programul de lucru al instituţiei.

 

[1]0 persoană/ familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la dată distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

 

[2] Se iau în calcul nu numai pensiile solicitanţilor, ci și alte venituri realizate din salarii, chirii etc.