REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL organizat în data de 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică)

0
1146

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri pubice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 28.10.2020 (proba scrisă și proba practică):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Vasu Gabriel Muncitor calificat, treaptă profesională I – Compartiment Întreținere-Reparații Admis
2 Năstase Paul-Daniel “ – “ Respins, nu face dovada vechimii necesare în meserie
3 Burlacu Marian “ – “ Respins, nu face dovada vechimii necesare în meseria pentru care are calificare; nu face dovada calificării în meseria pentru care are vechime
4 Guțan Gabriel                     “ – “ Respins, nu face dovada vechimii necesare în meserie
5 Dumitrașc Alexa                     “ – “ Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar până la data susținerii probei practice
6 Suciu Viorel Muncitor calificat, treaptă profesională IV–  Compartiment Întreținere-Reparații Admis
7 Cotelici  Dumitru                                 “ – “ Admis
8 Vâlciu Aurel Muncitor necalificat I – Compartiment Întreținere-Reparații Admis
9 Iov Marian Muncitor necalificat I – Compartiment Ecarisaj Admis
10 Savu Lucia-Simona Muncitor calificat, treapta profesională II – Compartiment Spații Verzi Admis
11 Coman Petruța Emilia “ – “ Admis
12 Pascariu Luminița Portar – Serviciul Administrativ Admis
13 Nistorache Nicușor “ – “ Respins, nu face dovada vechimii necesare în muncă
14 Neculae Mihai “ – “ Admis
15 Bombea Carmen Liliana Îngrijitor vârstnici la domiciliu – Compartiment Unitate de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice Respins, nu face dovada studiilor

medii solicitate

 

Cu drept de contestație până în data de 22.10.2020, ora 11,00.

Proba scrisă se va susține în data de 28.10.2020, ora 9,00.

Proba practică se va susține în data de 28.10.2020, ora 12,30

Afișat astăzi 21.10.2020, ora 11,00