Primăria Orașului Năvodari organizează licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 2000mp, situat în oraşul Năvodari, b-dul Năvodari, zona Rezervoare RAJA, lot 1/1, județul Constanța

0
100

Preţul de pornire al licitatiei este de 5,06lei/mp/an.

Taxa de participare la licitatie este de 750 lei.

Garantia de participare la licitatie este in valoare de 6750lei

Începând din 20.04.2022 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în data de 12.05.2022, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari