Centralizator cu rezultatele finale ale concursului din data de 23.03.2021

0
1405

Nr.22104/25.03.2021

Centralizator nominal cu rezultatele finale ale concursului

organizat în  data de 23.03.2021 (proba scrisă)

 

În conformitate cu prevederile Art.30 alin.1 și alin.2 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate finale ale concursului din data de 23.03.2021 (proba scrisă):

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat Funcție/Compartiment Medie

proba scrisă

Medie

interviu

Media finală Rezultat

final

1       Ivan Liliana Referent, Treaptă profesională I/  Monitorizare Locală – Mass Media – Registratură – Arhivă 83.33 96.00 89,66 Admis

 

Afișat astăzi, 25.03.2021, ora 15.30