Veniturile salariale brute ale personalului din cadrul Primariei orasului Navodari la data de 30.09.2019

0
1837

Nr.41449/30.09.2019

 

Veniturile salariale brute ale personalului din cadrul Primariei orasului Navodari la data de 30.09.2019

Functii de demnitate publica alese din cadrul autoritatii publice locale:

Functia  Baza legala Coeficient Indemnizatie lunara
Primar Art.13 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare 6.5 13520 lei brut+25% cf.art. 16 alin.2 din Legea cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare
Viceprimar Art.13 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare 5.5 11440 lei+25% cf.art. 16 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Alte drepturi in bani:

Denumirea drepturilor in bani Baza legala Modalitatea de calcul Suma –lei
Drepturi salariale pentru exercitarea controlului financiar preventiv Art. 15 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare Majorare salariu de baza cu 10% 703
Majorarea salariului de baza pentru persoanele care opereaza in Registrul Electoral National Art. 26 alin.5 si alin.6 din Legea nr.208/2015

HCL nr.353/2017

Majorare salariu de baza cu 12.5% 878×2 salariati=1756 lei
Norma de hrana acordata personalului din cadrul Directiei Politia locala OUG NR.26/1994, actualizata,

OUG nr.65/2014, actualizata

HCL nr.90/2015

Norma 6=24 lei/zi

Norma 1=18 lei/zi

Norma 12B=2 lei/tura schimb

900-930/personal contractual

1110-1147/functionari publici, in functie de numarul de zile calendaristice ale lunii

Majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile HG nr.325/2018 Majorare salariu de baza cu 10%-50% Majorare salariu de baza cu 10%-50%
Indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor Art.14 din Legea nr.153/2017, actualizata în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 950

 

 

Vouchere de vacanta in valoare anuala de 1450 lei/salariat, cu respectarea prevederior OUG nr.8/2009 si  a Legii nr.153/2017, actualizata.

Nivelurile veniturilor salariale brute lunare se stabilesc pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul primariei fara a depasi indemnizatia viceprimarului, conf.art.11 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Salariile de baza pentru functiile de conducere cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim, cf.art. 19 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017, actualizata.

Salariile de baza pentru personalul din cadrul familiei ocupationale Administratie s-au stabilit prin HCL nr.411/2017 si HCL nr.343/20.12.2018.

Salarizarea functiilor din cadrul familiei ocupationale “Sanatate si Asistenta Sociala” aflate in plata in cadrul primariei orasului Navodari:

Functia Grad Nivel studii Salariul de baza Gradatia
Asistent social Practicant

S

3423 0
Asistent social Practicant

S

3800 5
Asistent social Specialist

S

3674 2
Asistent social Principal

S

4539 4
Asistent medical  

PL

4346 2
Asistent medical  

PL

4564 3
Asistent  medical  

PL

4796 5
Asistent medical Principal

PL

4624 3
Asistent medical Principal

PL

4859 5
Infirmiera  

G

2452 2
Infirmiera  

G

2575 3
Infirmiera  

G

2706 5
Ingrjitoare  

G

2329 2
Ingrjitoare  

G

2375 3
Ingrjitoare  

G

2496 5
Spalatoreasa  

G

2496 5
Educator  

S

3726 2
Asistent personal  

M/G

2080 0
Asistent personal  

M/G

2139 1
Asistent personal  

M/G

2246 2
Asistent personal  

M/G

2359 3
Asistent personal  

M/G

2419 4
Asistent personal  

M/G

2480 5
Ingrijitor varstnici  

M

2400 3
Psiholog Practicant

S

4179 5
Educator  

S

3195 0
Educator  

S

3787 3
Medic Specialist

S

11788 4
Medic Primar

S

15256 5

 

 

 

 

Salariile de baza pentru functiile din cadrul familiei ocupationale “Sanatate si Asistenta sociala” au fost stabilite in conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 lit. a) si lit.b) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Alte drepturi in bani acordate  personalului din cadrul familiei ocupationale  “Sanatate si Asistenta sociala”:

Denumirea drepturilor in bani Baza legala Modalitatea de calcul Suma –lei
Spor pentru conditii deosebite de munca, cum ar fi tress sau risc HG nr.153/2018 15% din salariul de baza 15% din salariul de baza
Spor pentru conditii vatamatoare de munca HG nr.153/2018 15% din salariul de baza 15% din salariul de baza
Indemnizatie de hrana Legea nr.153/2017 Cf.art.18 din Legea nr.153/2017 – a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, 317