Se pot depune cereri pentru acordarea tichetelor sociale de Crăciun 2021, începând de luni, 4 octombrie

0
8280

Echipa Direcției Asistență Socială a început, astăzi, să primească cereri pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii de Crăciun – 2021 de la categoriile de persoane defavorizate prevăzute de HCL nr.30/24.02.2017 modificată prin HCL nr. 236/30.09.2019.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face astfel:

  • în perioada 4 octombrie – 12 noiembrie, la sediul Cantinei de Ajutor Social din Năvodari, str. Sănătății, nr.2, (intrarea dinspre Serviciul Taxe si Impozite), de luni până vineri între orele 08.00 – 12.00,
  • în perioada 15 noiembrie – 26 noiembrie, la sediul Direcției Asistență Socială, în orele programului cu publicul.

Persoanele îndreptățite se vor prezenta cu actul de identitate original, pensionarii cu cuponul de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap.

Pentru ,,Sărbătoarea Crăciunului – 2021”, valoarea nominală a unui tichet social este de 10 lei, tichetele sociale fiind acordate următoarelor categorii de beneficiari:

  • beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare → 6 tichete/ persoană din familie;
  • beneficiari de alocație de sustinere a familiei stabilită în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei → 6 tichete/ persoană din familie;
  • persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat → 6 tichete/persoană;
  • pensionari ale căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună**, după cum urmează:

o   venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii → 6 tichete/persoană

o   venit net oeste valoarea pensiei sociale minime, până la 1000 de lei inclusiv → 5 tichete/persoană

o   venit net între 1.001 lei – 1.450 lei, inclusiv → 4 tichete/persoană

  • persoane cu vârsta peste 60 de ani, fără venituri → 6 tichete/persoană.

Distribuirea tichetelor sociale se va face la sediul Direcției Asistență Socială, în perioada 2 decembrie – 17 decembrie, în funcție de măsurile impuse de Ministerul Sănătății pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID–19.

*O persoană/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

** Se iau în calcul nu numai pensiile solicitanților, ci și alte venituri realizate din salarii, chirii etc.