Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE organizat în data de 13 februarie 2020 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

0
1198

Avand in vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica vacanta

pentru care candideaza

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 Stefan Ana-Maria-Daniela Consilier, clasa I, grad profesional superior- Serviciul Buget-Contabilitate 71,50 ADMIS
2 Gherasim Siviana-Ionela Consilier, clasa I, grad profesional superior-Comp.Beneficii de Asistenta Sociala 76,00 ADMIS

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la ora afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei orasului Navodari, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Epuras Viorica – Referent de specialitate – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va sustine in data de 17.02.2020, ora 13,00 la sediul Primariei Orasului Navodari

Afisat astazi 13.02.2020, ora 12,15