Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 02 mai 2022

0
1085

Nr.41232/02.05.2022

 

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare,organizat în data de 02 mai 2022 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu – Serviciul Gestionare Servicii Publice – Protecția Mediului 

 

            Având în vedere prevederile art.60 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere

vacantă / Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1  

32313/25.03.2022

Șef Serviciu / Serviciul Gestionare Servicii Publice – Protecția Mediului 80,00 Admis

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot face contestațieTop of Form, în

Bottom of Form

termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Interviul se va susține în data de  04 mai 2022, ora 13,00.

Secretar comisie concurs,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica