Rezultatul interviului susținut în data de 16.04.2021, la examenul de PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL organizat în cadrul primăriei orașului Năvodari

0
1024

NR:28334/19.04.2021

             Avand in vedere prevederile art. 61 alin (4) si art.67^1 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

 

Nr.

crt

Numar de inregistrare dosar de inscriere candidat Functia publica Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu
1 24188/01.04.2021 Politist local, clasa I, grad profesional superior 100.00 Admis
2 24640/05.04.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior 99.33 Admis
3 24099/01.04.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal 98.67 Admis
4 23950/31.03.2021 Inspector, clasa I, grad profesional principal 98.33 Admis
5 24644/05.04.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior 97.00 Admis
6 24082/01.04.2021 Consilier, clasa I, grad profesional superiotr 96.33 Admis
7 24281/01.04.2021 Politist local, clasa I, grad profesional principal 96.33 Admis
8

 

23952/31.03.2021 Inspector, clasa I, grad profesional principal 96.00 Admis

 

  • Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Anane Dorina- Inspector Birou Resurse Umane
  • Se afiseaza astazi, 19.04.2021, ora 10.00, la sediul si pe site-ul Primariei orasului Navodari.