Rezultatul interviului susținut în data 08.11.2022 la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data 03.11.2022 (proba scrisa), in cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
783

Nr. 93798/08.11.2022

Rezultatul interviului susținut în data 08.11.2022 la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data 03.11.2022 (proba scrisa), in cadrul Primăriei orașului Năvodari

            Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4)  și art. 67^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și   dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisa de examen comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică solicitată Compartiment Punctajul probei interviu Rezultat

Proba  interviu

1 85446/

11.10.2022

Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 90,66 ADMIS
2 83218/

05.10.2022

Inspector, cls. I, superior Compartiment Administrare Drumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 84 ADMIS
3 84689/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Compartiment circulație rutieră 84 ADMIS
4 84627/

10.10.2022

Inspector, cls. I, superior Serviciul buget-contabilitate 81,33 ADMIS
5 85444/ 11.10.2022 Inspector, cls. I, superior Compartiment impozite și taxe locale 81,33 ADMIS
6 85522/

12.10.2022

Consilier, cls. I, superior Compartiment Management Programe 81 ADMIS
7 84692/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 81 ADMIS
8 84687/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 80,66 ADMIS
9 85439/

11.10.2022

Inspector, cls. I, principal Compartiment impozite și taxe locale 77 ADMIS
10 84690/

10.10.2022

Polițist local, cls. I, principal Birou Ordine și linște publică 71 ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului interviului, conf. Art. 63 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Abagiu Ioana Maria – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Afisat astăzi 08.11.2022, ora 15.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari din str. Dobrogei nr. 1 și pe site-ul institutiei: www.primaria-navodari.ro.

Secretar comisie

Inspector

Abagiu Ioana Maria