Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 17 decembrie 2018 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1117

Rezultatul interviului
la concursul de RECRUTARE organizat in data de 17 decembrie 2018 (proba scrisa)
in cadrul Primariei orasului Navodari

Avand in vedere prevederile art.62, alin.3 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

Nr.
crt Numele si prenumele candidatului Functia publica pentru care candideaza Punctajul
interviului Rezultatul interviului
1 Teodor Carla-Mihaela Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contencios 97,33 ADMIS
2 Hagicu Chirana Inspector, clasa I, grad profesional principal- Compartiment Impozite si Taxe locale 94,66 ADMIS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de data si ora afisarii rezultatului interviului, conform art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Epuras Viorica – Referent de specialitate – Comp.Resurse Umane.

Afisat astazi, 19.12.2018, ora 1500, la sediul Primariei orasului Navodari