Proiect de hotărâre supus dezbaterii publice. Luni, 2 august 2021, Primăria Năvodari organizează o întrunire publică pe tema ”Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Năvodari”, la Centrul de Afaceri Năvodari

0
33

Primăria Orașului Năvodari invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: ”Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Năvodari”.

Dezbaterea publică are loc în data de 2 august 2021, ora 13.00, la Centrul de Afaceri Năvodari.

Scurtă descriere:

Activitatea din domeniul comercial, a serviciilor de piață, cerințele necesare desfășurării activității, procedura de obținere a actelor administrative în baza cărora se pot desfășura activitățile menționate, precum și sancțiunile ce se aplică în cazul nerespectării acestor tipuri de activități/operațiuni economico-judiciare cărora li se produc vătămări, trebuie reglementate în mod unitar, în cuprinsul aceluiași act administrativ cu caracter normativ.  Astfel, acest regulament se va aplica persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale, care desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv asociațiilor/fundațiilor/ONG-urilor care desfășoară activități economice pe domeniul public sau privat al orașului Năvodari.

Prin acest regulament se dorește reglementarea activităților comerciale și a serviciilor de piață, cerințe necesare în vederea desfășurării unor astfel de activități, procedura de obținere a avizului, program de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților e alimentație publică și/sau recreative și distractive, a autorizației de funcționare pentru complex hotelier, inclusiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității economice cu caracter temporar în zone publice sau cu acces public în orașul Năvodari, inclusiv stațiunea Mamaia Nord.

Ordinea de zi a evenimentului:

  • Deschiderea evenimentului: anunțarea temei întâlnirii, ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului
  • Prezentarea succintă  motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al inițiatorului, specialiști/compartimentele de resort care au participat la elaborare)
  • Prezentarea de către cetățenii și asociațiile legal constituite a propunerilor, opiniilor, recomandărilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice și completarea formularelor pe suport hârtie
  • Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare).

Documentația aferentă proiectului de hotărâre poate fi consultată pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari, în secțiunea ”Transparență decizională”, la link-ul: https://primaria-navodari.ro/proiect-de-hotarare-supus-consultarii-publice-aprobarea-regulamentului-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatilor-comerciale-si-a-serviciilor-de-piata-in-orasul-navodari/

De asemenea, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratură, în programul de lucru cu publicul: Luni-Miercuri, între orele 09.00-12.00, Joi – între orele 09.00-12.00 și 15.30-17.30, Vineri: 09.00-12.00.

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind ”Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Năvodari” se mai pot depune până la data de 3 august 2021, ora 12.00, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro (în acest sens, puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI). Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea: ”Consultare publică referitoare la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Năvodari”.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: adpp@primaria-navodari.ro.