1. Proiect de hotarare cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a doamnei Mara Liliana si vacantarea locului ocupat de catre aceasta in cadrul Consiliului Local Navodari