”Mai implicat! Mai integrat!” Un proiect european derulat de DGASPC Constanța pentru creșterea calității vieții copiilor și tinerilor instituționalizați și din comunitate

0
842

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța derulează proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei – cod proiect POCU/476/4/18/129360.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții pentru 238 de copii și tineri instituționalizați și din comunitate prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilități de viață independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) și crearea de parteneriate, în scopul integrării socio-profesionale a acestora.

Printre obiectivele specifice, se numără identificarea și recrutarea a 110 copii din comunitate care vor beneficia de servicii integrate furnizate în cadrul Centrelor de Zi a Centrelor de Zi de Recuperare. Astfel, se au în vedere servicii adecvate familiei în situație de risc de abandonare a copilului, asigurându-se copiilor pe timpul zilei îngrijire, programe educative și distractive, consiliere, dar și alte tipuri de servicii adaptate nevoilor copiilor cu tulburări/sindrom autist, sindrom Down sau alte dizabilități neuropsihice.

Persoanele interesate se pot adresa DGASPC Constanța, persoană de contact: doamna SPOREA MARIA – Expert grup țintă, la numărul de telefon 0723.313.669.