Indicatorii aferenți execuției bugetului local, perioada de referință : trimestrul IV 2019

0
1172

indicatorii aferenti executiei bugetului local perioada de referinta – trimestrul IV 2019