indicatorii aferenti executiei bugetului local perioada de referinta – trimestrul IV 2019