Anunț suspendare concurs post vacant de educator din cadrul centrului de zi pentru copii Direcția Asistență Socială care urma să se desfășoare în data de 21.10.2019

0
1200

NR.42506/09.10.2019

 

 

ANUNŢ SUSPENDARE CONCURS

POST VACANT DE EDUCATOR DIN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII-DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CARE URMA SĂ SE DESFĂȘOARE ÎN DATA DE 21.10.2019

 

 

În conformitate cu prevederil art.37 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Primăria Orașului Năvodari suspendă concursul anunțat în data de 26.09.2019 privind ocuparea postului de educator.

Reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului suspendat se va efectua conform Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul pentru celelalte posturi se desfășoară în condițiile inițiale publicate în Monitorul Oficial în data de 26.09.2019.

Potrivit prevederilor art.39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011  ”Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date”.