ANUNȚ recrutare și cursuri de calificare ”ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST”. Precizările D.G.A.S.P.C. Constanța

0
3921

Primăria Orașului Năvodari sprijină acțiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (D.G.A.S.P.C. Constanța) de consolidare și dezvoltare a rețelei de asistenți maternali profesioniști la nivelul județului Constanța. Acțiunea D.G.A.S.P.C. Constanța urmărește recrutarea persoanelor care corespund criteriilor și care doresc să urmeze cursurile de calificare profesională în domeniu.

Condițiile prevăzute de legislația actuală pentru desfășurarea activității de asistent maternal profesionist sunt:

  • solicitanții să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu;
  • solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenți personali și asistenți maternali profesioniști;
  • solicitanții nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari și calitatea de asistenți maternali profesioniști;
  • solicitanții trebuie să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
  • solicitanții trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul D.G.A.S.P.C.; evaluarea psihologică se va efectua, de asemenea, tuturor membrilor familiei cu care locuiesc persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști;
  • solicitanții trebuie să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.

Persoanele interesate se pot adresa D.G.A.S.P.C. Constanța, la numerele de telefon: 0241/488.648, 0241/488.667 (de luni–joi: 08.00-16.30, vineri: 08.00–14.00).