ANUNȚ IMPORTANT! Consultare plan cadastral și registru cadastral până pe 20.05.2024!

0
215

Primăria Orașului Năvodari reiterează invitația către proprietarii imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 22 (parcela A 286,  A 292, A 298, str. Luminei – zona Biobază,  depozitul de lemne); sector nr. 26 (parcela A 432); sector nr. 27 (parcela A 319, A 330, A 348, A 433, zona fosta Fabrică de Zahăr) de a se prezenta la sediul instituției (Str. Dobrogei, nr. 1), până în data de 20.05.2024, pentru a consulta planul cadastral, precum și registrul cadastral.
Consultarea are ca scop verificarea suprafețelor, a numelor proprietarilor, a adreselor imobilelor, a actelor de proprietate și a sarcinilor, după caz, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.
Verificarea se va face în baza actelor de proprietate (titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de partaj voluntar, contract de donație, schițe cadastrale, după caz) și a documentelor de identitate.
În caz de neconcordanță, se vor înainta cereri de rectificare însoțite de acte doveditoare.
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/761.603, 0241/760.353 – int. 131 (Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat – persoană de contact: Ancuța Jianu, inspector superior).

Vezi ȘI ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

https://primaria-navodari.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului/