Evenimente în Năvodari  

afis caragiale 2015

   
 
   

Starea civilă  

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA: 04.05.2015 - 10.05.2015


PUBLICATII CASATORII 05.2015

INFORMARE PRIVIND EVENIMENTELE DE STARE CIVILĂ  ÎNREGISTRATE   ÎN PERIOADA: 15.04.2013- 21.04.2013
   

vanzare teren

   

taxe impozite

   

anunt comisie

   

suspendare taxa

   

ANUNȚ ALEGERI  

anunt alegeri

   

anunt intentie

   

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

PROGRAM

Luni - Miercuri 8:30 - 16:30

Joi 8:30 - 18:30

Vineri 8:30 - 14:30

TELEFON: 0241 766 266

BAZA LEGALA

 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice  comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 290/2005;
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin legea nr. 117/2006.
 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor  persoanelor fizice, aprobata prin legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;
 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la  actele de stare civila;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza evidenta persoanelor,eliberarea actelor de identitate si activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

ATRIBUTIILE S.P.C.L.E.P.

 • intocmeste,tine evidenta si elibereaza certificate de stare civila
 • inregistreaza actele si faptele de stare civila , precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil , in domiciliul si resedinta persoanei
 • intocmeste si pastreaza registrele de stare civila
 • intocmeste, completeaza, rectifica , anuleaza si reconstituie acte de stare civila
 • actualizeaza registrul local de evidenta a persoanei
 • furnizeaza datele necesare pentru actualizarea registrului permanent de evidenta a persoanei
 • constata contraventii si aplica sanctiuni
 • primeste documentele necesare in vederea eliberarii  cartilor de identitate , cartilor de alegator si le inainteaza serviciilor publice comunitare competente
 • primeste de la serviciile publice competente, cartile de identitate,cartile de alegator,, pe care le elibereaza solicitantilor
 • tine registre de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - EXPIRARE SAU PRESCHIMBARE

 1. cerere tip
 2. certificat de nastere ( copie + original )
 3. certificat de casatorie ( copie + original )
 4. sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul);- copie +original
 5. certificat de deces ( în cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti )( copie + original )
 6. actul de spatiu ( copie + original )
 7. cartea de alegator ( daca este cazul );
 8. taxa pentru eliberare c.i. în valoare de 7 lei ron ( platita la casieria directiei economice din incinta liceului) ;
 9. timbru fiscal de 1 leu

IMPORTANT

 • certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie .
 • in situatia in care solicitantul nu este si titularul actului de spatiu, este necesar si consimtamintul gazduitorului, dat in fata lucratorului SPCLEP.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - PIERDUT, FURAT, DETERIORAT

 1. cerere tip
 2. certificat de nastere ( copie + original )
 3. certificat de casatorie ( copie + original )
 4. sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul);- copie +original
 5. certificat de deces ( în cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti )( copie + original )
 6. un document cu fotografie recenta ( pasaport, permis, diploma )
 7. actul de spatiu ( copie + original )
 8. cartea de alegator ( daca este cazul );
 9. taxa pentru eliberare C.I. în valoare de 7 lei ron ( platita la casieria directiei economice din incinta liceului ) ;
 10. timbru fiscal de 4 lei

IMPORTANT

 • certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie .
 • in situatia in care solicitantul nu este si titularul actului de spatiu, este necesar si consimtamintul gazduitorului, dat in fata lucratorului SPCLEP

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - SCHIMBARE DE DOMICILIU

 1. cerere tip
 2. certificat de nastere ( copie + original )
 3. certificat de casatorie ( copie + original )
 4. certificatele de nastere ale copiilor minori(copie + original )
 5. sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul);- copie +original
 6. certificat de deces ( în cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti )( copie + original )
 7. actul de spatiu ( copie + original );
 8. taxa pentru eliberare C.I. în valoare de 7 lei ron ( platita la casieria  directiei economice din incinta liceului ) ;
 9. timbru fiscal de 1 leu

IMPORTANT

 • certificatele de stare civila, sentinta de divort, precum si actul de spatiu se vor prezenta în original si copie .
 • in situatia in care solicitantul nu este si titularul actului de spatiu, este necesar consimtamintul scris al gazduitorului - ( pe spatele cererii ), data  in fata lucratorului SPCLEP.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE - 14 ANI

 1. cerere tip
 2. certificat de nastere ( copie + original )
 3. certificat de casatorie parinti ( copie + original )
 4. sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (in cazul in care parintii sunt divortati si minorul este incredintat unuia dintre parinti);- copie +original
 5. certificat de deces ( în cazul decesului unuia dintre parinti )( copie + original )
 6. actul de spatiu ( copie + original )
 7. actele de identitate parinti- copie + original
 8. taxa pentru eliberare C.I. în valoare de 7 lei ron ( platita la casieria  directiei economice din incinta liceului ) ;
 9. timbru fiscal de 1 leu

IMPORTANT

 • minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate insotit de unul dintre parinti sau reprezentantul sau legal.

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA RESEDINTEI

 1. cerere tip
 2. certificat de nastere ( copie + original )
 3. certificat de casatorie ( copie + original )
 4. sentinta de divort, ramasa definitiva si irevocabila (daca este cazul); - copie +original
 5. certificat de deces ( în cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti )( copie + original )
 6. actul de spatiu ( copie + original )
 7. timbru fiscal de 1 leu

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in romania, impreuna cu urmatoarele documente:

 1. certificatul de nastere;
 2. certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
 3. hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;
 4. certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
 5. certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
 6. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu
 7. pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de ministerul justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale romaniei din strainatate, original si copie;
 8. actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
 9. chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate - 7 lei achitata la caseria directiei economice
 10. documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
 11. chitanta c.e.c. privind achitarea taxei pentru restabilire( 41 lei achitata la cec )

IMPORTANT

 • Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.
 • Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori.
 • in situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT CETATENIA ROMÂNA

Persoanele care au dobandit cetatenia romana depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta urmatoarele documente:

a) certificatul constatator eliberat de ministerul justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale romaniei in strainatate, original si doua copii;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu varsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului bucuresti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ( 7 lei achitata la caseria directiei economice)
f) documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de oficiul roman pentru imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.


ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA NASTERII

Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale , prezentandu-se urmatoarele documente:

 1. certificatul medical constatator al nasterii , intocmit pe formular - tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare ,data certa , sigiliul unitatii sanitare , semnatura si parafa medicului;
 2. certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 3. certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.
 4. in cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise , semnata de ambii parinti din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului.
 5. cand declaratia a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de lege, dar inauntrul unui an de la data nasterii, inregistrarea nasterii se face cu aprobarea primarului , respectiv a sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de cariera al romaniei , data pe declaratia scrisa. in cuprinsul declaratiei se va mentiona motivul intarzierii.
 6. daca declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, actul de nastere se intocmeste in baza hotararii judecatoresti , definitive si irevocabile , privind incuviintarea inregistrarii tardive , care trebuie sa contina toate datele necesare inregistrarii.

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI

 1. certificate de nastere - in original si copie
 2. certificate medicale prenuptiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana in cauza se poate casatori)
 3. actele de identitate ale sotilor, original si copie, valabile la data depunerii actelor si la data incheierii casatoriei (cel putin unul dintre solicitanti sau aiba domiciliul sau resedinta in localitatea unde se oficiaza casatoria)
 4. dupa caz-sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila-in original sau certificatul de deces in cazul desfacerii casatoriei prin decesul unuia dintre soti ( in original si copie )

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Nota

 • decesul se declara la unitatea administrativ teritoriala ( primaria ) unde s-a produs in termen de 3 zile de la deces ; in caz de moarte violenta declararea decesului se face in termen de 48h.
 • inregistrarea decesului peste termenele mentionate se face numai cu aprobarea parchetului.

Acte necesare

 1. certificatul medical constatator al decesului;
 2. certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
 3. actul de identitate al persoanei decedate;
 4. buletinul de identitate al persoanei care declară decesul.

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE

Conform legii, livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii lor legali.

Livretul de familie se elibereaza:

 • cu ocazia oficierii casatoriei;
 • la cerere, pe baza datelor din urmatoarele documente:
 1. certificatul de casatorie;
 2. actele de identitate ale sotilor;
 3. certificatele de nastere ale copiilor;
 4. certificatul de deces al unuia dintre soti sau copii;
 5. hotararile judecatoresti de desfacere a casatoriei prin divort;
 6. acte care atesta modificarea relatiilor de autoritate parentala incredintare sau plasament familial al copiilor si, dupa caz, adoptia copiilor.

Actualizarea datelor din livretul de familie (in cazul nasterii unui copil, decesului unei persoane din familie, schimbarii numelui sau a prenumelui ) este obligatorie si se face la cererea reprezentantului familiei, de catre serviciul de stare civila a consiliului local in a carui raza teritoriala are domiciliul reprezentantul familiei.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA CA URMARE A PIERDERII,DISTRUGERII,DETERIORĂRII SAU FURTULUI

 1. certificatele de stare civilă se eliberează pe baza cererii solicitantului, personal sau pe bază de procură specială de la locul de domiciliu al solicitantului sau de la locul unde se află în păstrare registrele de stare civilă.
 2. eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru.
 3. prevederile art.62 lit.”j” din legea nr.119/1996 stabilesc că pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

extras din legea nr.677 din 21 noiembrie 2001
publicata in monitorul oficial al romaniei, partea i nr.790 din 12.12.2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date
capitolul 4
drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal
informarea persoanei vizate
art. 12
(1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.
dreptul de acces la date
art. 13
(1) orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) in cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. la cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) in cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. in acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
dreptul de interventie asupra datelor
art. 14
(1) orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
dreptul de opozitie
art. 15
(1) persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

   
© 2013 - Primaria Navodari
DMC Firewall is a Joomla Security extension!